لامپ میکروسکوپ HBO

لامپ HBO در صنعت پزشکی و ازمایشگاهی بسیار موثر بوده و مورد استفاده قرارمیگیرید . این لامپ میکروسکوپ از نوع  SHORT ARC  میباشد.این لامپ از پرکاربردترین لامپ های آزمایشگاهی اسرام است وموارد زیر کاربردهای لامپ  HBO میباشد. بازدهی نور بسیار قوی و لومن مناسب ازخصوصیات بارز این لامپ است.

لامپ HBO تقریبا 99درصد این نوع لامپ در میکروسکوپ های معتبر نظیر OLYMPUS , NIKON , LEICA , ZEISS  استفاده می شود وبه لامپ میکروسکوپ نیز معروف است.

 

لامپ HBO  علاوه بر میکروسکوپ ها قابل استفاده در دستگاه های دیگری مانند فتواسپکترومتر - ازمایش خون - کشت باکتری و ازمایش پزشکی. برخی ازمدل های این لامپ با دو ولتاژ راه اندازی میشود, ولتاژ اولیه و ولتاژ ثانویه اما در سایر موارد با ولتاژ یکنواخت کارمیکنند. شرکت لامپ اسرام با سابقه بلندمدت درضمینه لامپ های تخصصی و اپتیک ,امروزه بهترین نوع لامپ میکروسکوپ یا همان لامپ اچ بی او راتولید وعرضه مینماید. لامپ اچ بی او دارای سرپیچ مهره دار بوده و الیاژ بسیار با کیفیتی در بدنه لامپ به کار رفته است. شرکت اسرام المان تولید کننده لامپ های تخصصی با سابقه طولانی ,امروزه بهترین نوع این لامپها راتولید وعرضه مینماید.

لامپ HBO مشخصاتی دارد :

این لامپ تشعشع بسیار قوی دارد وبه ان لامپ میکروسکوپ وحتی لامپ میکروسکوپ نیکون هم اطلاق میشود.لامپ HBO  پرتو نور متمرکزی دارد وبا کمک لنز میتوان نور بسیارخوبی بدست اورد.  لامپ میکروسکوپ نیکون یا لامپ میکروسکوپ اسرام با جریان برق AC وDC کار میکنند. درصنایع نظامی ودفاعی نیز لامپ های HBO کاربرد بسیاری دارد ,خصوصا در جایی که به نور متمرکز نیازاست. 

لامپ های HBO درگستره UV ونور مریی تشعشعات  دارد.

از کاربردلامپ های میکروسکوپ  یا لامپ ارک می توان به این موارد اشاره کرد:

میکروسکوپ فلورسانس

درمان با اشعه

 HBO لامپ        لامپ میکروسکوپ      

شرکت سازنده پایه آمپراژ وات ولتاژ
OSRAM 2-SFA6 1,3-1,5 50 23
OSRAM 2-SFA7.5 4,3-5,6 100 20.5
OSRAM 5-2.SFA7 4-5 103 22.5
OSRAM PIN 3-4,3 200 22.5