لامپ یووی پرندگان

شرکت لامپ اسرام  ولامپ ناروا برای پرورش طیور , پرندگان زینتی که نور کافی برای انها وجود ندارد , لامپ یووی پرندگان در قالب فلورسنت تولید میکند. مهمترین خصوصیت لامپ یووی پرندگان علاوه بر اثر روشنایی وظیفه تامین ویتامین های موردنیاز رشد منجمله ویتامین D  برای پرنده است.

لامپ یووی/لامپ uv ناروا آلمان بیشتر برای پرندگان زینتی استفاده می شود , این لامپ یووی/لامپ uv به خوبی جایگزین نورخورشید است و ویتامین های لازمه دربدن پرنده را تامین کرده و ساختار استخوان بندی بدن وپرهای پرنده را شکل میدهد.    عدم دریافت نورکافی با طیف نوریه مناسب موجب کمبود ویتامین D وB دربدن پرنده وبه طبع  سست شدن ساقه پرها وپوک شدن تیغه اصلی پرمیگردد لذا پرشروع به شکستگی میکند وپرنده طبق غریزه پرمعیوب رامیکند تا پرجدید رویش کند اما بخاطرنبود ویتامین های لازم دراثرکمبود نورلازم پرجدید تولیدنمیشود وصاحب آن علت راپرکنی قلمدادمیکند که به کل اشتباه است.  درنهایت این موضوع موجب افسردگی وعصبی شدن پرنده میشود.لذا برای رفع مشکل لامپ یووی پرندگان  توسط شرکت های معتبر نظیرناروا  و اسرام آلمان تولیدشده است .خریدلامپ یووی پرندگان نیازبه دقت وهوشیاری داردتا کالای باکیقیت و اصل تهیه  گردد.شرکت روشنگربا عرضه لامپ یووی پرندگان از شرکت ناروا آلمان محصولی باکیفیت دراختیارشما قرارمیدهد.                                                                                                           لامپ uvb پرنده نباید مقدارزیاد اشعه uvb تولید کند زیرا برروی چشم وخصوصا قرنیه آن اثرگذاشته وبه تدریج ایجاد نابینایی موقت وسپس دایم میکند. لامپ های چینی استاندارد لازم دراین موضوع رارعایت نمیکنند وموجب اسیب های دیگربه جاندارمیگردند. لذاتوصیه مابه شما استفاده از برند معتبرشناخته شده درضمینه لامپ یووی پرندگان است.    همچنین برای گرم نگه داشتن پرنده  لامپ مادون قرمز (IR) برای مرغ داری ها , جوجه کشی و سالن تکثیر استفاده میشود. لامپ مادون قرمز پرندگان یرای پرورش چوچه و پرنده های چوان وکم سن بسیارمناسب بوده ونیازگرمایی و ترمیمی عضلات و بافت های پرنده را به خوبی تامیین میکند.نام دیگر آن مادرمصنوعی است .امروزه برای نگهداری انواع طوطی سان مانند کاسکو ,ماکائو ,انواع قناری وپرندگان لامپ مادون قرمز بسیارپرکاربرد است.

لامپ یووی پرندگان/لامپ uv پرندگان  فلورسنت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    لامپ یووی پرندگان تولیدشده توسط لامپ سازان حرفه ای مانند ناروا, اسرام , فیلیپس همه به صورت لامپ مهتابی یوده واشکال دیگری ندارد .متاسفانه شاهدیم لامپ کم مصرف معمولی را داخل جعبه باچاپ عکس پرنده وهمینطور درمورد لامپ خزنده باچاپ رنگی زیبا عکس خزندگان گذاشته وبه جای لامپ اصل به فروش میرسانند. خرید لامپ از شرکت های معتبر مانند ناروا و اسرام تضمین کیفیت وسلامت جاندار شما است .لازم به ذکر است لامپ یووی /لامپ uv تقلبی برای خود شما نیز ضرر دارد چه رسد به پرنده شما.

                                                                                                                                                 لامپ یووی پرندگان

 

 

شرکت سازنده  پایه وات شرح کالا
NARVA G13 18 لامپ یووی پرندگان
NARVA G13 36 لامپ یووی پرندگان

 

 

 

                                                                                                                                          لامپ مادون قرمز   

لامپ مادون :

شرکت سازنده پایه وات ولتاژ
OSRAM E27 250 220