لامپ پرورش دام وطیور

شرکت لامپ اسرام برای پرورش دام , طیور , پرندگان زینتی که نور کافی برای انها وجود ندارد , لامپ پرندگان در قالب فلورسنت BIOLUX ولامپ مادون قرمز(IR) تولید میکند. لامپ پرندگان علاوه بر اثر روشنایی وظیفه تامین دمای محیطیه مناسب برای پرنده رانیز داراست.

فلورسنت BIOLUX بیشتر برای پرندگان زینتی استفاده می شود , عدم دریافت نورکافی با طیف نوریه مناسب موجب سست شدن ساقه پرها وشکستگی پر پرندگان میگرددو درنهایت موجب افسردگی وپرکنی درپرنده میشود.لذا لامپ پرندگان  توسط شرکت اسرام تولید وعرضه شده است. این مدل لامپ  یووی پرنده برای پرندگان تزیینی استفاده میشود و عموما کلوین این لامپ 6500 میباشد.

لامپ مادون قرمز (IR) برای مرغ داری ها , جوجه کشی , پرورش کره اسب , توله سگ  استفاده میشود. لامپ مادون قرمز پرندگان یرای پرورش چوچه و پرنده های چوان وکم سن بسیارمناسب بوده ونیازگرمایی و ترمیمی عضلات و بافت های پرنده را به خوبی تامیین میکند.امروزه برای نگهداری انواع طوطی سان مانند کاسکو ,ماکائو ,انواع قناری وپرندگان لامپ مادون قرمز بسیارپرکاربرد است.

لامپ فلورسنت :  

                                                                                                                                                 لامپ خرندگان

 

 

شرکت سازنده  پایه وات شرح کالا
OSRAM G13 18 BIOLUX
OSRAM G13 36 BIOLUX

 

 

 

                                                                                                                                          لامپ مادون قرمز   

لامپ مادون :

شرکت سازنده پایه وات ولتاژ
OSRAM E27 250 220