لامپ هالوژن

درصنعت دندان پزشکی دستگاه هایی وجود دارد که درانها از لامپ  هالوژن فتواپتیک اسرام استفاده میشود مانند  انواع لامپ هالوژن سوزنی وکاسه دار همچنین انواع لامپ سیم دار ,,,,همچنین لامپ یونیت دندانپزشکی از این خانواده هالوژن است. ازدیگر لامپ های هالوژن دندانپزشکی میتوان به لامپ مخصوص دندانپزشکی جهت سفید کردن دندان اشاره کرد.لامپ های هالوژن 24 ولت همچنین لامپ های هالوژن 150 وات,لامپ هالوژن 250 وات ,لامپ هالوژن 100 وات ,لامپ هالوژن 50وات ,لامپ های هالوژن 12 ولت ازپرمصرف ترین ابن لامپ ها هستند.این لامپ ها به لامپ پزشکی یا لامپ هالوژن پزشکی نیز معروف است. دمای رنگ مناسب از خصوصیات لامپ زنون دندان پزشکی اسرام است.

لامپ اسرام درصنعت پزشکی تحولی عظیم ایجاد کرده , شرکت لامپ اسرام با بیش از یک قرن تجربه توانسته در صنعت پزشکی موثر واقع شود و لامپ اسرام  باعث پیشرفت در صنعت پزشکی و دندان پزشکی شده است. انواع پایه های مختلف با رفلکتورMR16 , همچنین بصورت کپسولی برای دستگاه های دندانپزشکی موجوداست.

لامپ هالوژن دندانپزشکی    لامپ هالوژن دندانپزشکی     لامپ هالوژن دندانپزشکی           لامپ هالوژن دندانپزشکی                  XBO 180w

شرکت سازنده
پایه
وات
ولتاژ
OSRAM
GZX4
20
8
OSRAM
4GZ
52
10
OSRAM
35.GZ6
75
12
OSRAM
3.G5
75
12
OSRAM
3.G5
75
12
OSRAM
3.GX5
50
13.8
PHILIPS
3.G5
35
14
OSRAM
PK22S
70
24
OSRAM
35.G6
150
24