لامپ مادون قرمز

     لامپ مادون قرمز:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  برای تامین دمای پوست و بدن جانوران و خزندگان از لامپ مادون قرمز استفاده می شود. امروزه در پرورش جوجه پرندگان و رشد ونمو خزندگان از کاربردلامپ مادون قرمز مخصوص پرندگان ولامپ مادون قرمز مخصوص خزندگان نباید غافل شد. خزندگانی مانند ایگوانا وسمندر  مار ولاکپشت برای تامین دمای بدن درمنزل به لامپ مادون قرمز نیازمند هستند.  لذا خرید لامپ مادون قرمز اصل برای سلامت نگه داشتنشان مهم است .لامپ مادون  قرمز یا  لامپ IR در صنعت مرغداری  وطیور کاربرد فراوانی دارد.لامپ مادون قرمز به عنوان مادرمصنوعی نیز شناخته میشود.این لامپ علاوه برتامین گرمای لازم جانورموجب تقویت پوست و پرها میشود.شرکت اسرام آلمان لامپ مادون قرمز پرندگان و همچنین برای خزنده لامپ مادون قرمزخزندگان را در وات های 150 و250 عرضه نموده است.این لامپ بافیلتر باکیفیت پرتوهای مادون قرمز را به خوبی جداسازی و تفکیک مینماید. این لامپ به عنوان جایگزین مناسب دمای بدن مادر در پرورش و تکثیر پرندگان مورد استفاده است, همچنین به ان لامپ IR نیز اطلاق میشود. لامپ مادون قرمزامروزه چه در صنعت مرغداری , پرورش شترمرغ و کبک و سایر پرندگان گوشتی وچه در نگهداری پرندگان زینتی بسیار کارامداست وبه همین سبب خریدلامپ مادون قرمزتوصیه میشود.                                                                                                                                                                                          پرتو مادون ساتع شده ازنورخورشید درعمق بدن جانداران نفوذکرده ودمای بدنشان راتامین میکند همچنین درفصول سرد  لامپ مادون قرمز یا لامپ IR بهترین وسیله برای تامین گرما و تقویت عضلات و پر یرنده در نبود نور خورشید است. شرکت اسرام و فیلیپس امروزه باکیفیت ترین این لامپ ها را تولید میکنندو خرید لامپ مادون قرمز ازاین برندها مطمین است. امروزه با گسترش تراریوم در کشورمان بسیاری از افراد به نگهداری از خزندگان مانند ایگوانا  لاک پشت , مار ,آفتاب پرست وسایر خزندگان مناطق کشور ویا وارد شده میپردازند وبرای تامین دمای لازم بدن خزنده اقدام به  خریدلامپ مادون قرمز مینمایند. باتوجه به محیط زندگی این خزندگان که اغلب صحرایی و مناطق گرم وخشک است میبایست شرایط گرمای نور خورشید برای دمای بدن انها فراهم شود. ازین رولامپ مادون قرمز یا لامپ IR باتوجه به دمای مناسب اشعه مادون قرمز به خوبی این کمبود گرمای نور خورشید را پوشش میدهد.                          فروش لامپ مادون قرمز باتوجه به این شرایط بسیار رایج شده اما محصولات تقلبی و بی کیفیت نیز در بازار فراوان هستند. هنگام خرید لامپ مادون قرمز برند محصول و اصل بودن کالا میبایست مورد توجه قرارگیرد .              خرید لامپ مادون قرمز بی کیفیت مضراتی دارد که همان استفاده نکردا از آن بهتر است. بعد از خرید لامپ مادون قرمز باکیفیت نکاتی برای استفاده وجود دارد که بهان میپردازیم.                                                              فاصله نصب لامپ lمادون قرمز برای حیوان بسیارمهم بوده وتمام محیط زندگی ان رانباید دربر بگیرد. حیوان باید بتواند محل گرم شدن راانتخاب کند تا وقتی به دمای تناسب رسید به جای دیگر رفته ودوباره برای تامین دما به محل نصب لامپ مادون قرمزبرگردد. هنگام خریدلامپ مادون قرمز بایدبدانیم لامپ های حرارتی که اغلب به جای لامپ مادون قرمز عرضه میشود فقط حرارت تولید میکنند و این حرارت از پوست زخیم خزندگان عبور نمیکند اما در شرایط طبیعی زیستی اشعه مادون قرمز در طیف نور خورشید از پوست بدن خزنده عبور کرده و بدن ان را به درستی گرم میکند لذا حتما میبایست از لامپ مادون قرمز ارجینال استفاده نمود. قیمت لامپ مادون قرمز بسته به کشورسازنده واصل بودن کالا متفاوت است. شرکت روشنگر با واردات از برندهای اسرام وجنرال وفیلیپس خریدلامپ مادون قرمز اصل رابرای شما اسان نموده است وبافروش لامپ مادون قرمز از برندهای معتبرموجب اسودگی خاطرشما مصرف کننده محترم میگردد. 

لامپ مادون قرمز

شرکت سازنده پایه وات ولت
لامپ مادون قرمز E27 150 220

لامپ مادون قرمز

E27 250 220