لامپ لارنگوسکوپ

دستگاه لارنگ اسکوپ

برای معاینه ناحیه حلق و گلو وحنجره به کار میرود. لارنگ اسکوپ از اجزای تیغه و دسته تشکیل شده است. لامپ لارنگوسکوپ برروی تیغه قراردارد و درقسمت دسته باتری نیکل یا یک باتری قابل شارژ قراردارد. در جراحی های ناحیه گلو وحلق حنجره از این وسیله استفاده میشود. بسته به سن بیمار تیغه برای فرد بزرگسال وخردسال متفاوت است . همچنین تیغه به صورت صاف برای برخی معاینات و تیغه به صورت منحنی برای معاینه تارهای صوتی وبرخی لوله گذاری ها وجود دارد. دستگاه لارنگ اسکوپ معمولا حاوی 3 تا 5 تیغه میباشد.

لامپ لارنگوسکوپ

از خانواده لامپ های فایبراپتیک میباشد . این لامپ به صورت فنردار و بدون فنر بسته به نوع تیغه تولید میشود.  شرکت های ویلچ الن و هاین و ریشتر بزرچترین تولید کننده لامپ لارنگوسکوپ ودستگاه ان هستند. بسته به سن افراد نوع تیغه متفاوت بوده لذا لامپ لارنگ اسکوپ متناسب با ان تولید میشود.