لامپ روشنایی کاربردخاص

لامپ هالوژن ,لامپ فرودگاهی ,لامپ ترافیکی,لامپ پار,لامپ ضدانفجار,لامپ سیگنال,لامپ هالوپار,لامپ سولاریوم ,لامپ بغل جیوه ,لامپ پشت جیوه لامپ بالا جیوه و...از این گروه میباشد.

لامپ ترافیکی :

1- لامپ ترافیکی یا سیگنال  در برج های مراقبت به صورت چشمک زن استفاده میشود .

2-لامپ سیگنال در چراغ های  چشمک زن راه نمایی و رانندگی استفاده می شود.این لامپ بخاطر نوع تنگستن بکار رفته در حباب ان طول عمر بالایی داشته و ساعت کار بسیار زیادی برای ان درنظر گرفته شده است.

لامپ ضد انفجار:         

این لامپ در وات های 20 و 40 وات وجود دارد و به صورت تک پین بوده و در جاهایی استفاده میشود که احتمال حرارت بیش از اندازه وجود دارد.به علت ساختار منسجم وتکنیک به کاررفته در این لامپ از مقاومت حرارتی بسیاربالایی برخوردار است.

لامپ فرودگاهی :       

لامپ هایی هستند که درکناره باند فرودگاه استفاده می شود. این لامپ ها بیشتربه عنوان نشانگر مسیر باند پرواز بکار میرود.به علت الیاژ به کار رفته در فیلامن این لامپ دربرابر لرزش بسیار مقاوم بوده وهیچگونه نوسان یا ریزشی هنگام فرود یا پرواز هواپیما ندارد.از جمله این لامپهای فرودگاهی 6.6A 45w    6.6A  100w   6.6A  200w بیشترین کاربرد را دارا هستند.

لامپ هالوژن پارولامپ هالوژن هالوپار:

لامپ پار ازخانواده لامپ هالوژن بوده ونور ان بازتاب مطلوب و زیبایی خیره کننده ای دارد. لامپ هالوپار ولامپ آلوپار دراصطلاح نوراسپات دارند ودر واتهای 50 و 75 و300و1000 تولید شده وبه عنوان لامپ دکوراتیو نیز شناخته میشود. گروه لامپ هالوژن بهترین لامپ های دکوراتیو راشامل میشود ودر طراحی نور ونورپردازی حرفه ای بسیارپرکاربرد است.لامپ هالوژن پار زاویه تابش بازی دارد و لوکس نور ان با کمتر لامپی قابل قیاس است. شرکت اسرام لامپ پار را با ولتاژ 12 و240 تولید میکند.             لامپ هالوژن  هالوپار قدمت زیادی در نورپردازی دارد وامروزه نیز همچنان تولید وعرضه میگردد.

              ضه     لامپ بغل جیوه                                   لامپ ترافیکی                                           لامپ ضد انفجار                                 لامپ فرودگاهی

   

 

                                                                                                                                                        لامپ هالوژن  پار                                                                        لامپ هالوژن  پار

شرکت سازنده پایه وات ولتاژ شرح کالا
OSRAM E27 100 220 لامپ ترافیکی
OSRAM E14 15 220 لامپ چرخ خیاطی
OSRAM E14 20 220 لامپ اجاق گاز
OSRAM E14 15 220 لامپ یخچالی
OSRAM ------ 20-40 ------- لامپ ضد انفجار
OSRAM G6,35 45 6,6A لامپ فرودگاهی
OSRAM 35,G6 100 6,6A لامپ فرودگاهی
OSRAM 35,G6 200 6,6A لامپ فرودگاهی
OSRAM E27 500 220 لامپ بغل جیوه
OSRAM E27 1000 220 لامپ بغل جیوه
OSRAM ------- ------- ------- فازمتر
PHILIPS T8 90 ------- لامپ سولاریوم
PHILIPS T12 180 ------- لامپ سولاریوم