لامپ در سینما، تئاتر و تلویزیون

سینما»

هنرهفتم , همان سینما می باشد, سینما در اصل واژه ای است یونانی به معنی حرکت , سینما یک رسانه دیداری شنیداری مبتنی بر تکنولوژی است که به وسیله آن فعالیت اقتصادی صورت میگیرد وهمچنین قابلیت استفاده هنری را داراست .

یک اثر سینمایی , فیلم سینمایی نامیده می شود. ازعناصر تصویر(به صورت مجموعه ای از فریم ها) , صدا (گفتگو,صدا و موسیقی) تشکیل شده است .

یک فیلم براساس فیلمنامه وتوسط مجموعه ای از بازیگرها , فیلمبردار , بازیگر, وعوامل دیگری ساخته می شود .سینما جدیدترین شاخه هنر معروف به هنر هفتم است که امروزه یکی ازعمومی ترین و محبوب ترین  تولیدات را ارایه می کند.سینما همچنین به محل پخش عمومی فیلم سینمایی نیز گفته می شود.

تاریخچه هنر هفتم (سینما) » 

برادران لومیر در سال 1985 سینماتوگراف ( اولین دوربین فیلم برداری) را اختراع کردند.هرچند نمیتوان این دوبرادر فرانسوی را یگانه افرادی دانست که به پیدایش هنر سینما کمک کردند.

برادران لومیرخود دهها فیلم کوتاه ساخته اند که همه انها صرفا از یک نما تشکیل می شد وقطع و وصل و تدوین درآنها وجود نداشت از این جمله  فیلم ها را می توانیم به ( ورود قطار به ایستگاه ) که به عنوان اولین فیلم ساخته شده توسط بشر محسوب میشود را نام ببریم.. که بعد از انها ژرژ مه لیس وبعداز ان ادوین اس پورتر باعث تکمیل سینما شده اند , پورتر , پیشگام فن تدوین فیلم نیز می باشد و راهی که او آغاز کرد درنهایت منجر به سینمای داستان گوی هالیوود منجر گردید.

ساختار سینما »

درآغاز, سینما را بیشتر یک پدیده علمی صنعتی میشناختند.درسال های جنگ جهانی اول سینما, به عنوان یک وسیله نمایشی و سرگرمی رونق تجاری یافت , سپس قابلیت های هنری آن توسط فیلم سازان اروپایی و امریکایی کشف شد.

در همین سالها ریچیوتو کانودو منتقد ونظریه پرداز ایتالیایی سینما را هنرهفتم معرفی کرد , زیرا به عقیده اوسینما هنری ترکیبی است که درآن همه هنرها وجود دارند.

سینماتوگرافی به معنای «حرکت نگاری» یا فن ضبط حرکت است . تاریخ تحول و تکامل سینما را به طور کلی می توان به سه دوره عمده( با تاکید برفنون و تکنیک های سینمایی) تقسیم بندی کرد:

1- دروه سینمای صامت » درسال 1895 دوره سینمایی صامت آغاز شد. این دوره به زمان سینمایی بدون صداوساخت فیلم سیاه و تصویر مربوط میشود.

2- دوره سینمایی ناطق » در سال 1927 عصر فیلم صدا دار آغاز شد و عامل صدا, عملا سینما را به صورت یک هنر سمعی - بصری درآورد.

3- دوره سینمایی رنگی » از اواخر دهه 1930 میلادی با اختراع فیلم رنگی آغاز شد.

 

 

«برای مشاهده مشخصات فنی لامپ ها , به منوی محصولات مراجعه فرمایید»