لامپ فلورسنت

لامپ حشره کش ,لامپ خشک کن ,لامپ فتوتراپی ازمهمترین لامپ های این دسته هستند. لامپ حشره کش20 وات به طول 60سانت برندفیلیپس وهیتاچی دراین دسته مهم هستند.لامپ حشره کش هیتاچی ژاپن دروات 20 و15 نیزموجودند.لامپ حشره کش مهتابی 15 وات طول 45 سانتی دارد. لامپ یووی مخصوص دستگاه حشره کش فیلیپس دراین بین متداول ترین است . لامپ دستگاه حشره کش برقی بنا به طول عمروبرند تنوع قیمتی زیادی دارد. لامپ uv مخصوص دستگاه حشره کش 40 وات امروزه کمترتولید میشود.         لامپ خشک کن عموما برای خشک کردن چسب یووی ورزین به کارمیرود.همچنین برایخشک کردن رنگ از لامپ یووی خشک کن استفاده میشود .لامپ خشک کن دراشکال لامپ U شکل و لامپ کشیده به شکل لامپ مهتابی تولید میشود.                                                                                                                                                 البته لامپ خشک کن به شکل متال هالید نیز تولید میشود که دربخش دیگری معرفی کرده ایم. لامپ یووی خشک کن اسرام در وات 18 و36 به شکل U ,لامپ خشک کن فیلیپس به شکل مهتابی T5 ,T8 تولید میشود. لامپ لاک خشک کن نیز دروات 11 و7 موجود میباشند. لامپ خشک کن لاک ناخن زیر نور مخصوص عمرودوام بیشتریپیدا میکند.

                                  لامپ مهتابی    لامپ فلورسنت اف پی ال                                                     لامپ فلورسنت روشنایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

لامپ های  فلورسنت T8-T13:

 

شرکت سازنده پایه وات
OSRAM T8 18
OSRAM T8 36
OSRAM T8 58
OSRAM T13 65

 

لامپ های فلورسنت T5:لامپ 14وات و لامپ 24 وات ولامپ 28 وات همچنین لامپ 54 وات عمده لامپ های این دسته هستند.

 

شرکت سازنده پایه وات
OSRAM G5 14
OSRAM G5 24
OSRAM G5 28
OSRAM G5 35
OSRAM G5 54

 

لامپ های فلورسنت FPL:

 

شرکت سازنده پایه وات
OSRAM 2G11 18
OSRAM 2G11 36
OSRAM 2G11 55