لامپ های گازی حبابی (جیوه)

لامپ های گازی حبابی در شرکت لامپ اسرام جزو لامپ های پرفشار محسوب می شود و نور رنگ لامپ  جیوه حبابی به صورت استاندارد می باشد. درپوشش داخل حباب لامپ جیوه از  جیوه استفاده شده و با جریان الکتریکی  و تخلیه گاز جیوه لامپ راه اندازی میشود.لامپ گازی در وات های 125و 160و250 و400 و500 و1000 تولید میشود. لامپ گازی برای روشن شدن ورسیدن به نور کامل به حدود 3 دقیقه زمان نیاز دارد. لامپ جیوه گازی از دیرباز در چراغهای خیابانی , بزرگراه ها و معابر مورد استفاده بوده و هم اکنون نیز مهمترین نقش رادر روشنایی شهری به عهده دارد.

لامپ های گازی حبابی اسرام به دوشکل است : 

1-لامپ گازی اسرام که با ترانس راه اندازی می شود  

2- لامپ گازی اسرام که بدون ترانس راه اندازی می شود

لامپ های گازی حبابی اسرام درجدول ذیل مشخص شده :لامپ جیوه        لامپ گازی

لامپ هایی که با ترانس راه اندازی می شوند :

شرکت سازنده پایه وات شرح کالا
OSRAM E27 125 HQL
OSRAM E40 250 HQL
OSRAM E40 400 HQL
OSRAM E40 1000 HQL

 

لامپ هایی که بدون ترانس راه اندازی میشوند :

 

شرکت سازنده پایه وات شرح کالا
OSRAM E27 160 HWL
OSRAM E27 250 HWL
OSRAM E40 250 HWL
OSRAM E40 500 HWL