درباره جی ای لایت

جنرال الکتریک یه شرکت خوشه ای چند ملیتی است که ساختمان عملیاتی آن درسکنکتیدی , نیویورک قرار داشته که دفتر مرکزی آن درفیرفیلد قرار داشته است .

شرکت GE درسال 2011 در فهرست فرچون 500, رتبه ششم بزرگترین کمپانی ایالات متحده آمریکا را به خود اختصاص داد.

این شرکت همکنون یه عنوان یکی از تولید کننده های جت لوازم الکتریکی وبرقی میباشد .

مخنرع نام آور توماس ادیسون درسال 1878 شرکت لامپ های ادیسون را بنا نهاد ,هدف او تولید یکی از تاثیرگذار او, یعنی لامپ الکتریکی بود , گرچه اختراعات دیگر در دستوکاراوبود. شروع فعالیت این شرکت وشکل گیری آن ,در وافع به سال 1982

یاز میگردد , که ادغام این شرکت با توماس هاتسون, شرکت جنرال الکتریک را پدید آورد و چارلز کافین به عنوان ریس جدید شرکت تازه تاسیس یافته تا سال 1912 رهبری آن را به عهده گرقت.

شرکت جنرال الکتریک در سال 1986, یکی از 12 شرکت اصلی ذکرشده درفهرست شکتهای میانگین داوجنزبود. سهام شرکت جنرال الکنریک در اینسال , به صورت عمومی واگذار شد و از آن پس,در زمه شرکت های عمومی قرار گرقت.

این شرکت پس از 116 سال کماکان,از شرکت های اصلی داوجنز محسوب می شود.

لازم به ذکر است محصولات تولید شده در جنرال الکتریک GE :

1- تولید لامپ و لوازم الکتریکی

2- صنایع وابسته به هوا و فضا

3- توزیع برق

4- توربین های گازی

5- لوکوموتیو

6- توربین های بادی

7- وسایل تصویر یرداری پزشکی

8- تجهیزات نورپردازی

9- موتورهای الکتریکی