درباره هوسوبوشی

اززمان تاسیس شرکت هوسوبوشی در1938 به عنوان یک شرکت نوپای خصوصی در زمینه توسعه لامپ های پزشکی شناخته شد, این مجموعه به صورت پیوسته بسط و توسعه یافته واجناس بسیار با کیفیتی ارایه نموده است.

در سال 1948 این شرکت با تاسیس دفتری در بونکیو شهر توکیوو کارخانه ای در تایتو شهر توکیو به عنوان شرکت لامپ سازهوسوبوشی سهامی خاص شناخنه شد.

امروزه هوسوبوشی با استفاده از پژوهشگران ودانشمندان کارکشته ودست یابی به تکنولوژی ساخت لامپ های پزشکی سهم بزرگی در توسعه این محصولات داراست.