لامپ هالوژن

لامپ هالوژن

لامپ هالوژن  با توجه به طراحی ان یا ولتاژ خطی که دارند به دو دسته SINGLE-ENDED و DOUBLE-ENDED تقسیم می شوند.

لامپ هالوژن اسرام را می توان با توجه به کاربریشان در ولتاژهای 12- 24- 36 - 38 -120 -230 -340  ولت تقسیم کرد.                                                                                

کاربردهای  لامپ هالوژن  به طور کلی :

1-   نورپردازی صحنه فیلم برداری

2-  نورپردازی تلویزیون

3-  نورپردازی استودیو

کاربردهای لامپ هالوژن در سینما طیق مدل و وات به صورت ذیل می باشد: 

1-لامپ های هالوژن استودیو 300 وات سوزنی قابل استفاده در استودیو .

2-لامپ های هالوژن 300 وات سوزنی جهت استفاده در روشنائی سالن های نمایش.

3-لامپ های هالوژن  عکاسی با وات 300 سوزنی جهت استفاده در دستگاه های عکاسی .

4-لامپ های هالوژن  سینمایی 650 وات سوزنی قابل استفاده در دستگاه های سینمایی.

5-لامپ های هالوژن 650 وات سوزنی جهت نورپردازی سالن نمایش.

6-لامپ های هالوژن 650 وات سوزنی با ارائه دمای نور گرم لامپ مناسب جهت نور پردازی استودیو.

7-لامپ های هالوژن 800 وات مدادی پایه R7S قابل استفاده در استودیو و سالن نمایش.

8- لامپ های هالوژن پروژکتور 800 وات قلمی R7S جهت استفاده استودیو های صدا و سیما.

9-لامپ مدادی  هالوژن 800 وات R7s کاربرد در سالن های نمایش.

10-لامپ مدادی  هالوژن 1000 وات R7s جهت استفاده در استودیو ها.

11-لامپ مدادی  هالوژن 1000 وات پایه R7s قابل استفاده در سالن های نمایس.

12-لامپ های هالوژن1000 وات مدادی با دمای رنگ نور گرم.

13-لامپ مدادی  هالوژن 2000 وات مدادی برای پروژکتور های استودیوئی.

14-لامپ مدادی  هالوژن 2000 وات RX7s جهت استفاده در استودیو ها.

15- لامپ های هالوژن استودیویی  2000 وات قابل استفاده در سالن های استودیوئی و فیلم برداری.

16-لامپ های هالوژن 1000 وات GX9.5 جهت سالن های فیلم برداری و نمایش.

17-لامپ های هالوژن 1000 وات پایه میخی قابل استفاده درسالن های استودیوئی.

18-لامپ های هالوژن 1000 وات پایه برابر قابل استفاده در پروژکتور های استودیوئی.

19-لامپ های هالوژن 2000 وات پایه G38 قابل استفاده در صنعت سینما.

20-لامپ هالوژن2000 وات G38 جهت استفاده در سالن های نمایش و فیلم برداری.

21-لامپ هالوژن 2000 وات پایه زخیم قابل استفاده در استودیو ها و صنعت سینما.

22- لامپ هالوژن 650 وات ژوپیتر قابل استفاده در سالن های استودیوئی .

23-لامپ هالوژن سینمایی  650 وات ژوپیتر جهت استفاده در صنعت سینما.

24- لامپ هالوژن 150 وات ددولایت جهت استفاده در سالن های نمایش و فیلمبرداری.

25-لامپ هالوژن 150 وات سوزنی قابل استفاده در پروژکتورهای ددولایت.

26-لامپ هالوژن 150 وات پایه سوزنی جهت استفاده در صنعت سینما.

27-لامپ هالوژن 250 وات کاسه ای قابل استفاده در سالن های تئاتر و نمایش.

28-لامپ هالوژن 250 وات کاسه ای قابل استفاده در صنعت سینما.

         لامپ هالوژن سینمایی    لامپ هالوژن سینمایی     لامپ هالوژن سینمایی     لامپ هالوژن سینمایی      

لامپ هالوژن سوزنی و میخی :

 

شرکت سازنده پایه وات ولتاژ
OSRAM 35,GX6 300 120
OSRAM  35,GX6 300 220
OSRAM 35,GX6 1000 220
OSRAM 5,GX9 1000 230
OSRAM G22 1000 230
OSRAM G38 2000 230
OSRAM GY16 2000 230
OSRAM 5,GY9 300 230
OSRAM 5,GY9 650 230
OSRAM 5,G9 1000 230
OSRAM 5,GY9 500 230
OSRAM 35,GY6 50 24
OSRAM 35,G6 150 24
OSRAM 35,GZ6 150 15
OSRAM 35,GZ6 100 12
OSRAM 35,G6 400 36

لامپ مدادی سینمایی      لامپ مدادی سینمایی

لامپ های هالوژن مدادی:

شرکت سازنده پایه وات ولتاژ
OSRAM 13/P2 800 230
OSRAM R7s 1000 230
OSRAM R7s 1250 230
OSRAM R7s 1500 230
OSRAM R7s 2000 230
OSRAM RX7s 2000 230