لامپ مادون قرمز

لامپ مادون قرمز:

 

لامپ مادون قرمز لامپی التهابی است  که میتواند اشعه مادون قرمز ساطع  کند.اگرقصد خریدلامپ مادون قرمزداریداین مطالب برای شمامفیدخواهدبود.میدانیم انواع لامپ مادون قرمزفیزیوتراپی  جهت دردهای عضلانی ,گرفتگی ماهیچه ها وایجاد حالت ریلکسی دربدن انسان وسایرجانداران است.خواص درمانی و فوایدلامپ مادون قرمزفیزیوتراپی وکاربردفراوان آن درمنازل ومراکزدرمانی وتوانبخشی برکسی پوشیده نیست. درعین حال انواع لامپ مادون قرمزصنعتی نیزهستند که کاربردهای غیرپزشکی دارندودرصنایع مختلف استفاده دارند.                                       

فیلترلامپ مادون قرمز:                                                   .                                                                                                                                                                                

  شیشه ای کاملا تیره رنگ است که چشم انسان پشت آن را نمیبیند, این فیلتر نور مریی را حذف میکند و فقط اشعه مادون قرمز را از خود عبور میدهد. ضمنا این  فیلتر در لامپ مادون قرمزفیزیوتراپی درکمیت نور نیز تاثیر دارد.البته این فیلتر درلامپ مادون قرمزاصل وجود دارد و درلامپ مادون قرمزتقلبی به جای فیلتراز شیشه رنگ شده با رنگ قرمز استفاده میشود که فاقد کارایست وهمین عاملی تاثیرگذار درقیمت لامپ مادون فرمز است.قبل ازخرید انواع لامپ مادون قرمز نکات زیر برای شما مفید خواهد بود.

لامپ مادون قرمز فیزیوتراپی یا لامپ IR به خاطره داشتن رنگ قرمز,طولانی ترین طول موج را دارد. تابش لامپ مادون قرمزفیزیوتراپی دارای طول موج تقریبا 750 نانومتر و 1 میلی متر است و باتوجه به سهم امواج مادون قرمزاز طیف رنگها ,کاربردهای زیادی را می توان نام برد .امروزه شرکتهای اسرام, فیلیپس ,جنرال بهترین کیفیت وبیشترین طول عمرلامپ مادون قرمز فیزیوتراپی راتولید میکنند. خرید لامپ مادون قرمز250 وات ازبرندهای ذکرشده به شرط اصل بودن کاربردی و قطعا موجب رفع مشکل میگردد.          قیمت لامپ مادون قرمز250 وات بسته به برند و اصل بودن متفاوت است.همچنین امروزه دستگاه لامپ مادون قرمز250 وات فیزیوتراپی مخصوص استفاده درمنازل نیز تولید شده تا روند درمانی بیمار در منزل نیز تخقق یابد.الگوی تولید این لامپ اشعه مادون قرمز درپرتوهای نورخورشید بوده است لذاطول موج اشعه مادون قرمز یا فروسرخ بلندتراز نورمریی وکوتاهترازامواج رادیویی است.تابش یکنواخت وگرمای موثر ان موجب موارد کاربرد فراوانی برای لامپ مادون قرمزذکرشده منجمله در رستوران ها ومراکزغذایی برای گرم نگه داشتن غذا بدون اینکه طعم ومزه کهنگی به غذا داده شود. همچنین به خاطر گرمای دلپذیر آن میتوان با خریدلامپ مادون قرمز کرسی قدیمی رادرفصل زمستان راه اندازی کرد که باتوجه به پرتو مفید ان ازمنقل های برقی قدیمی بهتراست اما نیاز به یک دیمر برای قطع ووصل شدن دارد.اما فوایدلامپ مادون قرمز ونحوه استفاده ازلامپ مادون قرمز:

 

لامپ مادون قرمز قابل استفاده در درمان بیماریهای مفصلی و ماهیچه ای خصوصا دردهای پشت کمرمیباشد, همچنین لامپ مادون قرمزفیزیوتراپی  باعث کاهش درد مفصلی و ماهیچه ای میگردد و لامپی حرارتی است. درنحوه استفاده ازلامپ مادون قرمز بایداشعه  لامپir به داخل بافت نفوذ کرده وباعث ایجاد گردش خون بیشتر اکسیژن رسانی بهتروهیدراته شدن بافت میگردد.همچنین لامپ ir دردرمان زخم و تورم های عضلانی بسیارموثراست وبه همین خاطر توصیه به  خرید لامپ مادون قرمز برای منزل میگردد.به این صورت که پرتو لامپ مادون قرمز بانفوذ پرتوبه داخل پوست وایجادحرارت مناسب سبب گردش خون بیشتردرناحیه زخم شده و با رساندن خون وبه طبع گلبول سفید بیشتربه ناحیه زخم ازعفونت ان نیزجلوگیری میکند.برای دردهای ناحیه کمرو شانه که امروزه دربین افراد شایع است لامپ مادون قرمز بسیارموثراست .با لحاظ همه این فواید پزشکان توصیه به تهیه وخرید لامپ مادون قرمز برای درمان درمنزل دارند. با خرید لامپ مادون قرمز به راحتی درخانه میتوان ار آن استفاده کرد.این لامپ به لامپ فیزیوتراپی  یا لامپ مادون قرمز فیزیوتراپی نیز مشهوراست.بخاطر طول موج بلند این لامپ کاربرد ان در فیزیوتراپی بسیارگسترش یافته وحتی به عنوان لامپ فیزیوتراپی نیز شناخته میشود. باتوجه به شیوع دردهای عضلانی ومفصلی امروزه افرادباخریدلامپ مادون قرمزدر منازل به بهبود وسلامت نگه داشتن خودکمک میکنندواز فوایدلامپ مادون فرمز بهره میبرند. لامپ مادون قرمزفیزیوتراپی در وات های 150 و250 تولید وعرضه میگردد .  شرکت اسرام , فیلیپس, جنرال لامپ ir را با بهترین کیفیت تولید میکنندو خریدلامپ مادون قرمز از این برندها مطمین است. امروزه باافزایش  خرید لامپ مادون قرمزفیزیوتراپی تهیه ان باوجود کالای تقلبی که به وفورتوسط فروشگاهها عرضه میشود کاراسانی نیست.فواید لامپ مادون قرمز برای جانداران اعم از انسان وسایرمخلوقات برکسی پوشیده نیست.برای خریدلامپ مادون قرمز واطلاع از قیمت لامپ مادون قرمز  اماده مشاوره وهمکاری با شما مصرف کننده گرامی هستیم .متاسفانه مدتی است به دلیل نوسان قیمت ارز ونبود ثبات قیمتی از درج قیمت لامپ مادون قرمز معذوریم .هنگام نصب یادرموقع  خریدلامپ مادون قرمز  حتماسرپیچ مخصوص این لامپ راتهیه کنید.

هنگام تهیه وخریدلامپ مادون قرمز  حتماچراغ مخصوص لامپ راتهیه کنیدتا بازده بهتری داشته باشید. درنحوه استفاده ازلامپ مادون قرمز مهمترین موضوع فاصله لامپ ازمحل تابش میباشد .فوایدلامپ مادون قرمز زیاد است اما به شرط استفاده صحیح و خریدلامپ مادون قرمزاصل.توصیه ما به شما مدنظرقراردادن برند معتبر است ولو اینکه قیمت لامپ مادون قرمزاصل بالاتر است اما شما یک بار اقدام به خرید میکنید .قیمت لامپ مادون قرمز100وات و قیمت لامپ مادون قرمز 150 وات بهم نزدیک بوده و دستورپزشک دراستفاده مهم است.

لامپ مادون قرمزخرید لامپ مادون قرمز             لامپ مادون قرمزفیلیپس            لامپ مادون قرمز 250 وات

 

لامپ مادون قرمزجنرال پایه  وات وvvلتاژ
لامپ مادون قرمزاسرام E27 150 220
لامپ مادون قرمزاسرام E27 250 220