درباره گورا

شرکت گورا بابیش از 40 سال تجربه  وعلم و دانش در کشور ایتالیا تشکیل شد . این شرکت بیش از 400 نوع لامپ مربوط به دستگاههای پزشکی , ازمایشگاهی , میکروسکوپ و.... غیره را به بازار عرضه  می نماید.