لامپ هالوژن

لامپ اسلیت , لامپ سیالتیک , لامپ میکروسکوپ که برای دستگاه های پزشکی  مورداستفاده قرار میگیریدکه عمدتا ازخانواده لامپ هالوژن میباشد باید دارای ویژگیهایی باشد:

نور لامپ باید به اندازه کافی درخشنده و روشن باشد ودرعین حال اینقدر گرم نباشد که بافت بدن بیمار اسیب برساند. شرکت های هوسوبوشی , یوشیو ,اسرام از برترین های این شاخه از لامپ تخصصی میباشند. در قسمت لامپ میکروسکوپ  انواع   لامپ بغل جیوه ,لامپ پشت جیوه ,لامپ سرجیوه به صورت لامپ دوکنتاکت ولامپ خاری تولید میشوند که عموما ژاپنی هستنند. لامپ بغل جیوه در ولتاژ 220 و 110 ولت با حباب گرد وکشیده دارای تنوع وات واندازه مختلفی است.

درحال حاضر لامپ های هالوژن اسرام به دلیل اینکه مقرون به صرفه هستند واندازه و وزن کوچکی دارند و نویز الکترو مغناطیسی ایجاد نمی کنند و در روشنایی صنعت پزشکی مورد استفاده قرار میگیرند.ازمعروف ترین لامپ های این گروه لامپ چراغ سیالتیک ولامپ اسلیت میباشد. لامپ اسلیت در دستگاه معاینه اسلیت قرار میگیرد واین دستگاه با بزرگنمایی چشم به میزان دلخواه امکان مغاینه رابسیار راحت نموده است. لامپ اسلیت در واتهای 20 و30 تولید شده و لامپ اسلیت اسرام بهترین کیفیت ممکن را داراست. یکی دیگر از انواع لامپ اسلیت لامپ 6v 4.5 A شرکت هوسوبوشی است. لامپ حلقه دار 6ولت 4.5 امپر هوسوبوشی عموما در دستگاه اسلیت تاپ کان مورد استفاده قرارمیگیرد. دربحش لامپ اسپکتروفتومتر نیزلامپ فتومتراسرام درتوان و ولتاژهای مختلف وجود دارند. لامپ اسپکتروفتومتر درحوزه یووی ارتعاش دارد و خصوصیات خاص دارد. لامپ فتومتر 12v 20w باکد 64258 شرکت اسرام از پرکاربردترینهای لامپ اسپکتروفتومتر میباشد. لامپ 24ولت ac ,لامپ 24ولت dc ازدیگر لامپ های این گروه هستند.       لامپ هالوژن لایت کیور ازدیگر لامپ های مهم پزشکی است. لامپ لایت کیور دندانپزشکی اسرام آلمان سالها پیشرو دراین صنعت است.  

مصارف لامپ های هالوژن پزشکی و ازمایشگاهی :

1-لامپ یووی هالوژن6 وات 10 وات سوزنی قابل استفاده در میکروسکوپ ها , فتومتر

2-لامپ هالوژن 24 ولت 20 وات سوزنی جهت استفاده در دستگاه های پزشکی ,صنعتی

3-لامپ یووی هالوژن فیلیپس 6ولت 20 وات حلقه دار استفاده در دستگاه های  چشم پزشکی- اسلیت لمپ

4-لامپ هالوژن  اسرام6ولت 20 وات سوزنی جهت استفاده در دستگاه های پزشکی.

5-لامپ هالوژن اسرام 6ولت 30 وات سوزنی جهت استفاده در دستگاه های پزشکی خصوصا میکروسکوپ

6-لامپ یووی هالوژن اسرام 12ولت 20 وات سوزنی جهت استفاده در دستگاه های پزشکی خصوصا فتومتر ومیکروسکوپ

7-لامپ هالوژن فیلیپس  12ولت 30 وات سوزنی جهت استفاده در دستگاه های چشم پزشکی.

8- لامپ هالوژن  اسرام 12ولت 30 وات حلقه دار سوزنی جهت استفاده در دستگاه های چشم  پزشکی- اسلیت لمپ

9-لامپ  هالوژن  اسرام 24ولت 50 وات سوزنی جهت استفاده در میکروسکوپ ها - سیالتیک

10-لامپ هالوژن فیلیپس 12ولت 100 وات کاسه ای جهت استفاده در دستگاه های پزشکی ,اندوسکوپی ,میکروسکوپ ,سیالتیک

11-لامپ هالوژن اسرام 15ولت 150 وات کاسه ای جهت استفاده در دستگاه های پزشکی- آندوسکوپی

12-لامپ هالوژن اسرام 24ولت 150 وات سوزنی جهت استفاده در دستگاه های پزشکی خصوصا چراغ سیالتیک.

13-لامپ هالوژن هوسوبوشی 6ولت 4.5 آمپر جهت استفاده در دستگاه های اسلیت پزشکی.

14- لامپ هالوژن 230ولت 30 وات بغل جیوه جهت استفاده در دستگاه های پزشکی.

15- لامپ هالوژن اسرام 8 ولت 50 وات کاسه ای قابل استفاده در دستگاه پزشکی .

16-لامپ هالوژن اسرام 8 ولت 50 وات کاسه کوچک قابل استفاده در دستگاه پزشکی وازمایشگاهی

17-لامپ یووی هالوژن 8 ولت 20 وات کاسه کوچک قابل استفاده در دستگاه پزشکی

18-لامپ هالوژن فیلیپس 10 ولت 50 وات کاسه ای قابل استفاده در میکروسکوپ ها.

19-لامپ هالوژن 10 ولت 52 وات کاسه ای قابل استفاده در میکروسکوپ ها.

20-لامپ هالوژن فیلیپس 14 ولت 35 وات کاسه ای قابل استفاده در دستگاه های پزشکی -لایت کیور

21- لامپ  یووی هالوژن اسرام 12 ولت 75 وات کاسه ای قابل استفاده در دستگاه های پزشکی- لایت کیور

22- لامپ یووی هالوژن12 ولت 75 وات کاسه ای پایه سوزنی قابل استفاده در دستگاه های پزشکی

23- لامپ هالون 10 ولت 52 وات کاسه ای لایت کیور

24- لامپ هالوژن اسرام 21 ولت 150 وات کاسه ای -میکروسکوپ 

25- لامپ هالوژن اسرام 24 ولت 250 وات کاسه ای - آندوسکوپی , میکروسکوپ

26- لامپ هالوژن اسرام 22.8 ولت 50 وات سوزنی - دستگاه سیالتیک

27- لامپ هالوژن اسرام  22.8 ولت 80 وات سوزنی - دستگاه سیالتی

28- لامپ هالوژن اسرام 36 ولت 400 وات سوزنی قابل استفاده در دستگاه های پزشکی

29- لامپ هالوژن اسرام 12 ولت 55 وات سیم دار و حلقه دار مخصوص یونیت دندان پزشکی

30- لامپ هالوژن اسرام 24 ولت 70 وات سیم دار وحلقه دار مخصوص یونیت دندان پزشکی

 

لامپ هالوژن پزشکی         لامپ هالوژن پزشکی            لامپ فتومتر          لامپ اسپکتروفتومتر            لامپ لایت کیورلامپ اسلیت     لامپ میکروسکوپ نیکون

 

 

 

شرکت سازنده پایه وات ولتاژ
OSRAM G4 10 6
OSRAM G4 20 6
OSRAM G4 30 6
OSRAM G4 20 12
OSRAM PG22 30 12
OSRAM 3,G5 75 12
OSRAM 35,GZ6 100 12
OSRAM 35,GY6 100 12
OSRAM 35,GZ6 150 15
OSRAM 35,G6 150 15
OSRAM 35,G6 150 24
OSRAM 35,G6 250 24
OSRAM 3,GX5 250 24
OSRAM G4 20 24
OSRAM 35,GY6 50 24