لامپها در روشنایی و نورپردازی

تاثیرنورپردازی برافراد از لحاظ فیزیولوژیکی و روان شناسی , نور پردازی به منظور تامین امنیت و آسودگی بهتر در محیط می باشد .

نورپردازی درفضاهای مختلف نیاز به شناخت روشها وفنونهای مختلف نورپردازی و استفاده  صحیح نور و ارتباط با محیط را دارد.

نورپردازی ساختمان »

در معماری ساختمان های عمومی بحث نورپردازی به صورت علمی مطرح میشود.

نورپردازی استودیو»

سالن های نمایش وسینما دراین پروسه از روشهای علمی وتخصصی و نورهای خاص استفاده میشود.

اجسام از خود هیچ نوری ندارند واین وظیفه طراح ونورپرداز است که با تابش نورهایی با طیف های خاص و رنگهای متفاوت ماهیت هرنوع جنس را نمایان میکند.

همانطور گفته شد اولین وظیفه نور روشن کردن فضاها وفرمهای ساختمانی است با این حال نور چه طبیعی و چه مصنوعی  علاوه  برکارکرده اصلی خویش میتوان نبوغ معماران را برجسته تر نماید و اشتباهات را بپوشاند و پنهان کند 

توجه بیننده را جلب کند ویا اینکه باعث میشود مکان امن به نظر برسد.

امروزه امر نورپردازی در صنعت سینما , استودیو , تاتر, معماری , نقش بسزا و موثر دارند که باعث پیشرف در صنعت سینما و روشنایی شده است .

 

«برای مشاهده مشخصات فنی لامپ ها , به منوی محصولات مراجعه فرمایید»