لامپ مدادی در سینما، تئاتر و تلویزیون

لامپ مدادی  سینمایی ولامپ هالوژن استودیو                                                                                                                                                                                 

لامپ هالوژن ولامپ مدادی درتصویربرداری سرصحنه هنوزه باکیفیت ترین لامپ از نظر زیبایی نور و شارپ بودن نوراست. لامپ مدادی سینمایی درتوان های مختلف برای امور نورپردازی چه درتدوین یا پخش فیلم وچه در نورصحنه تیاتر ونمایش هنوزتوسط بهترین لامپ سازهای دنیا تولید میشود.لامپ مدادی اسرام دراین بین ازکیفیت ممتازی برخورداراست.             لامپ هالوژن 220 ولت با پایه های مختلفی برای انواع پروژکتور سرصحنه تولید میشود. در صنعت عکاسی نیزانواع لامپ مدادی ازهمین خانواده وجود دارند که دراین بین نیز لامپ مدادی اسرام کیقیت قابل قبولی دارد. لامپ مدادی 100 وات و 150 وات ,لامپ مدادی 500 وات ولامپ مدادی1000 وات از پرمصرف ترین این گروه میباشند.                              در نورپردازی استودیویی نیز لامپ هالوژن کاربرد بی بدیلی دارد زیرا به خوبی سایه های ایجاد شده راپوشش میدهد و مانع اشکال در تصویربرداری میگردد. لامپ هالوژن اسرام ساخت کشورالمان بوده وطول عمربالایی دارد. لامپ هالوژن 12 ولت نیز اکثرا برای ضبط درلوکیشن بیرونی به کارمیرود و دارای توانهای مختلف میباشد.         قیمت لامپ مدادی اسرام باتوجه به کیفیت عالی و طول عمربالا مناسب ترازبرندهای دیگراست. درمورد قیمت لامپ هالوژن اسرام نیز این موضوع صادق است. لامپ مدادی R7s مستعمل ترین نوع این گونه است. لامپ مدادی بخاطر نئرباکیفیت وفراگیروشارپنس بالا درنورپردازی صحنه بی رقیب بوده وبه همین خاطر علی رقم وجود لامپ های ledهنوزتوسط برندهایی ماننداسرام وفیلیپس در کشورآلمان تولید میشوند.لامپ مدادی ولامپ هالوژن برند اسرام به لحاظ کیفیت وطول عمر بهترین لامپ حال حاضراست.

تاریخچه هنر هفتم (سینما) » 

برادران لومیر در سال 1985 سینماتوگراف ( اولین دوربین فیلم برداری) را اختراع کردند.هرچند نمیتوان این دوبرادر فرانسوی را یگانه افرادی دانست که به پیدایش هنر سینما کمک کردند.

برادران لومیرخود دهها فیلم کوتاه ساخته اند که همه انها صرفا از یک نما تشکیل می شد وقطع و وصل و تدوین درآنها وجود نداشت از این جمله  فیلم ها را می توانیم به ( ورود قطار به ایستگاه ) که به عنوان اولین فیلم ساخته شده توسط بشر محسوب میشود را نام ببریم.. که بعد از انها ژرژ مه لیس وبعداز ان ادوین اس پورتر باعث تکمیل سینما شده اند , پورتر , پیشگام فن تدوین فیلم نیز می باشد و راهی که او آغاز کرد درنهایت منجر به سینمای داستان گوی هالیوود منجر گردید.

ساختار سینما »

درآغاز, سینما را بیشتر یک پدیده علمی صنعتی میشناختند.درسال های جنگ جهانی اول سینما, به عنوان یک وسیله نمایشی و سرگرمی رونق تجاری یافت , سپس قابلیت های هنری آن توسط فیلم سازان اروپایی و امریکایی کشف شد.

در همین سالها ریچیوتو کانودو منتقد ونظریه پرداز ایتالیایی سینما را هنرهفتم معرفی کرد , زیرا به عقیده اوسینما هنری ترکیبی است که درآن همه هنرها وجود دارند.

سینماتوگرافی به معنای «حرکت نگاری» یا فن ضبط حرکت است . تاریخ تحول و تکامل سینما را به طور کلی می توان به سه دوره عمده( با تاکید برفنون و تکنیک های سینمایی) تقسیم بندی کرد:

1- دروه سینمای صامت » درسال 1895 دوره سینمایی صامت آغاز شد. این دوره به زمان سینمایی بدون صداوساخت فیلم سیاه و تصویر مربوط میشود.

2- دوره سینمایی ناطق » در سال 1927 عصر فیلم صدا دار آغاز شد و عامل صدا, عملا سینما را به صورت یک هنر سمعی - بصری درآورد.

3- دوره سینمایی رنگی » از اواخر دهه 1930 میلادی با اختراع فیلم رنگی آغاز شد.

 

 

«برای مشاهده مشخصات فنی لامپ ها , به منوی محصولات مراجعه فرمایید»