درباره لامپهای فتوتراپی

لامپ فتوتراپی چیست .فتوتراپی به معنی تاباندن نور به پوست نوزادان است که مبتلا به بالا رفتن بیش از اندازه بیلی روبین غیرمستقیم شده اند . بیلی روبین بیش از همه  به قسمت آبی طیف نور لامپ فتوتراپی که در حدود 460 نانومتراست  واکنش نشان می دهند.

لامپ فتوتراپی تابشی  بین 460 تا 490 نانومتر دارد و نورآبی رنگ  تولیدمیکند . به طور معمول بیلی روبین از راه کونژوگه شدن درکبد با اسید گلوکرونیک دفع می شوند. کلوکرونیدهای بیلی روبین که در صفرا قابل حل شدن هستن  باصفرا که در روده ترشح می شود, بیلی روبین را از بدن خارج می کند, در بعضی از نوزادان نارسایی کونژوگه شدن (که درنوزادان نارس شدیدتراست ) , همراه با افزایش مقدار گلوبولهای سرخی که از بین می روند , باعث می شود که دفع بیلی روبین به خوبی انجام شود. لامپ فتوتراپی فیلیپس از بهترین این نوع لامپ هاست. لامپ فتوتراپی فیلیپس در وات 20 و18 تولید وعرضه میشود.

نورلامپ فتوتراپی فیلیپس, شکل وساختمان مولکول بیلی روبین را بنحوی تغییر می دهد که مولکولهای حاصل می توانند با وجود نارسایی کونوژوکاسیون دفع شوند. عقیده نادرستی وجود دارد که نور فرابنفش (زیر400 نانومتر) برای فتوتراپی استفاده می شود , که این طورنیست وطیف حدود 460 نانومتر برای این کار استفاده می شود. امروزه لامپ فتوتراپی ال ای دی  نیز تولید شده اما کیفیت تابش لامپ فتوتراپی فلورسنت راندارد که هنگام خریدلامپ فتوتراپی نکته مهمی است.

هنگامی که مولکول بیلی روبین تحت تابش نور لامپ فتوتراپی فیلیپس قرار می گیرید , تبدیل به اشکال ناپایدار مولکول بیلی روبین می شود .لامپ مخصوص زردی نوزاد فیلیپس بهترین محصول دراین گروه است.قیمت لامپ فتوتراپی با میزان طول عمرو کیفیت تابش دقیق درنانومترتعیین شده بستگی دارد.لامپ فتوتراپیled درمساله تابش دقیق درنانومتر ناپایدار است و کیفیت برندی مانند لامپ مخصوص زردی نوزادفیلیپس راندارد. برای یسیاری از والدین این سوال که نوزادچندساعت بایدزیردستگاه زردی بماند پیش میاید .البته نظر و نظارت پزشک مربوطه و بعد از ان نیز به کیفیت لامپ فتوتراپی بستگی دارد .هرچه لامپ فتوتراپی دقیق و باکیفیت باشد دوره دردرمان کوتاه تراست.

انواع فتوتراپی :

1- فتوتراپی سنتی :  یک منبع نورغیر فیبراپتیکی  بالای سر نوزاد قرار میگیرد.

2-  فتوتراپی فیبراپتیک : نور به وسیله یک کابل نوری به یک سطح پتو مانند منتقل می شود که می تواند به دور نوزاد پیچیده شود.

3- فتوتراپی چندگانه : بیش از یک منبع نوری به صورت همزمان مورد استفاده قرار میگیرد , مثلا دو واحد یا بیشتر از فتوتراپی سنتی ویا ترکیبی از سنتی و فیبراپتیک .

                                                                                                             لامپ فتوتراپی فیلیپس

«برای مشاهده مشخصات فنی لامپ ها , به منوی محصولات مراجعه فرمایید»